ВАЖНО!!!

Считано от 23:30 часа на 27.11.2020 г., със заповед № РД - 01- 667/ 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, се преустановяват посещенията в детската градина.

ВАЖНО!!!

Познавателните книжки за всяка от групите, ще бъдат раздадени от учителите при Ваше желание, най- късно до 19:00 часа на 27.11.2020 година