Уважаеми посетители,

На 01.08.2016 г . на основание влизане в сила на ЗПУО ОДЗ № 2 "Д-р Петър Берон" беше преименувано на

ДГ № 17 "Д-р Петър Берон" /с яслена група/ и филиал "Жирафче" - гр. Варна, съответно адресът odz2.net е сменен с dg17.eu

До сключване на нов договор от Община Варна с фирма за поддръжка на електронния регистър за прием на деца в общинските детски градини , ръководството на ДГ № 17 ″Д-р Петър Берон“ определя следния ред за прием на деца в детската градина:

- Обявяването на свободни места става всеки понеделник от седмицата на адрес: www.dg17.net - Прием 2016/2017, както и на табло във входното фоайе;

- Документите   за кандидатстване  както и сроковете за кандидатстване и обявяване на резултатите от класирането  остават непроменени съобразно Правилата определени от Община Варна за прием в детските градини;

- Родителите кандидатстват само за обявените свободни места за ДГ № 17 „Д-р Петър Берон“;

- Документите за прием се завеждат в Входящ дневник на ДГ № 17” Д-р Петър Берон”, като на родителя се издава входящ номер ;

-Класирането ще се извършва по следните критерии: 

1. Предимства / определени от Община Варна в правила за прием в детските градини / ;

2. Входящ номер на подадено заявление .

 Резултатите от класирането се обявяват на адрес: 
www.dg17.eu - Прием 2016/2017, както и на на табло във входното фоайе.

За справки и информация: тел. 052 30 10 77


 

Утвърден бюджет 2015 г. и отчет първо тримесечие на 2015 г. на ОДЗ 2 Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

 

 

Отчет второ тримесечие на 2015 г. на ОДЗ 2 Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

 

 

 Отчет трето тримесечие на 2015 г. на ОДЗ 2 Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

 

 

Годишен отчет за 2015 г. на ОДЗ 2 Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

 

 

Утвърден бюджет 2016 г. на ОДЗ 2 Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

 

 

Отчет първо тримесечие на 2016 г. на ОДЗ 2 Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

 

 

Отчет второ тримесечие на 2016 г. на ОДЗ 2 Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

 

 

Отчет трето тримесечие на 2016 г. на ДГ 17 Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

 

 

Утвърден бюджет 2017 г. на ДГ 17 Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

 

Отчет първо тримесечие 2017 г. на ДГ 17 Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

 

Отчет първо шестмесечие 2017 г. ДГ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

 

 


Файловете са във формат .pdf
За да ги прочетете ви е нужен Adobe Reader.
Ако все още го нямате инсталиран, може да го изтеглите от тук.

Тържествено откриване на новата учебна година в ОДЗ №2 "Д-р Петър Берон" ще бъде на 15.09.2015г.

 

Централна сграда от 9:00 часа

филиал "Жирафче" от 10:30 часа