В ДГ № 17 “Д-р Петър Берон”, заявленията за достъп до обществена информация се подават в канцеларията всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч.  и от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Контакти:

Радка Михайлова – завеждащ техническа служба
Виолета Молдованска – завеждащ административна служба

тел.: 052/ 303 514; 0876/ 461 800

Адрес:

град Варна, бул.“Ген.Колев“ №92

Електронен адрес:

dg17varna@abv.bg