1. Прием на дете се осъществява само след попълване на Декларация от родител.
  2. Деца с фибрилна температура над 37,3 градуса няма да бъдат допускани на територията на детската градина.
  3. Родители няма да бъдат допускани в сградата и двора на детската градина, с излкючение на вторник – 26.05.2020 година, за заплащане на такси.
  4. Всички деца ще бъдат приемани без направени изследвания.
  5. Определям вход за основна сграда бул. „Ген.Колев“, за изход ул. “Драва Соболч“.
  6. За филиал „Жирафче“ опредям вход ул. “Д-р Ал. Басанович“ и за изход ул. “ Д-р А. Железкова“.
  7. Дължимите суми за такси могат да бъдат заплатени на 26.05.2020 година в администрацията на основна сграда. Всички останали плащания ще бъдат извършвани on-line.
  8. Няма да бъдат организирани сборни групи до второ нареждане, както и смесване на деца от различни групи.
  9. Допълнителните педагогически дейности по школи са забранени до второ нареждане, по заповед на кмета на Община Варна.

Заповед № 1045 от 21.05.2020 г.

Заповед № 1089 от 27.05.2020 г.

Декларация от родител

Мерки за организиране на дейността в ДГ № 17

Заявление

Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

Информирано съгласие

График за дневен прием на деца в ДГ № 17 „Д-р Петър Берон” и филиал „Жирафче”