Възможности за целева помощ на семействата на деца до 14 – годишна възраст  в условията на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

Заповед № 1045 от 21.05.2020 г.

Заповед № 1089 от 27.05.2020 г.

Декларация от родител

Мерки за организиране на дейността в ДГ № 17

Заявление

Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

Информирано съгласие