2020 година

Утвърден бюджет-03/28/2020

Отчет тримесечие                      Oтчет шестмесечие                   

2019 година

Утвърден бюджет

Отчет тримесечие              Отчет шестмесечие              Oтчет деветмесечие       Годишен отчет

2018 година

Утвърден бюджет

Отчет тримесечие          Отчет шестмесечие               Отчет деветмесечие        Годишен отчет

2017 година

Утвърден бюджет

Отчет тримесечие      Отчет шестмесечие                 Отчет деветмесечие           Годишен отчет

2016 година

Утвърден бюджет

Отчет тримесечие      Отчет шестмесечие                  Отчет деветмесечие         Годишен отчет

2015 година

Утвърден бюджет

Отчет тримесечие     Отчет шестмесечие                  Отчет деветмесечие         Годишен отчет