Индикативен списък на услугите, предоставяни от ДГ № 17 „Д-р Петър Берон“