В ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ децата са обслужвани от:

  • М. Тодорова – медицинска сестра (основна сграда)
  • П. Иванова – медицинска сестра ( ф-л „Жирафче“)
  • М. Николова – лекар

За спокойното пребиваване на децата в детската градина, родителите се запознават със здравните изисквания на родителските срещи в началото на учебната година.