В ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ децата са обслужвани от:

  • П.Ставрева – медицинска сестра (централна сграда )
  • П. Иванова – медицинска сестра ( ф-л Жирафче)
  • М. Николова – лекар

За спокойното пребиваване на децата в детската градина родителите се запознават със здравните изисквания на първите родителски срещи в началото на учебната година.

Здравни изисквания