Държавна агенция за закрила на детето – www.sacp.government.bg,                                                                                 тел.: 00359 2 933 90 10, 00359 2 933 90 11                                                                                                                                        e-mail:  sacp@sacp.government.bg ,

Агенция за социално подпомагане – www.asp.government.bg                                                                                          тел.: 00359 2 935 05 50                                                                                                                                                                                       e-mail: ok@asp.government.bg

Регистър за доставчиците на социални услуги

Национална  телефонна линия за деца –  116 111

Телефонна линия и електронна поща за подаване на сигнали във връзка с обхвата и задържането на деца и ученици в образователната система – 0800 10 112, obhvat@mon.bg.

Министерство на образованието и науката – www.mon.bg

Регионално управление на образованието – www.ruo-varna.bg

Община Варна – www.varna.bg