Лице за връзка – Йорданка Янкова, тел.: 0897 588 081

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна

График на дейностите за прием в яслена и първа възрастови групи в общинските детски градини на територията на Община Варна

Система за централизирано електронно класиране за прием на деца в общински детски градини и училища на територията на Община Варна