ДГ № 17 „Д-р Петър Берон“обявява свободни места за деца,както следва:

Трета група -7
Четвърта група – 4


Кандидатства се на място в детската градина, с подадено от родител/ настойник заявление. Класирането се извършва по входящ номер.


Подаване на заявления: от 31.08.2020 г. до 03.09.2020 г. от 08:00 часа до 16:00 часа в деловодството на детската градина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класиране: 04.09.2020 г.


Записване на приетите деца: 04.09.2020 г. до 16:00 часа на място в детската градина

КЛАСИРАНЕ 21.08.2020 ГОДИНА

ВТОРА ГРУПА

 1. Вх.№ 2344/ 17.08.2020 г.
 2. Вх.№ 2348/ 17.08.2020 г.
 3. Вх.№ 2353/ 18.08.2020 г.
 4. Вх.№ 2381/ 20.08.2020 г.

 

ТРЕТА ГРУПА

 1. Вх.№ 2362/ 19.08.2020 г.

ЧЕТВЪРТА ГРУПА

 1. Вх.№ 2376/ 20.08.2020 г.

ДГ № 17 „Д-р Петър Берон“обявява свободни места за деца,както следва:

Втора група – 4
Трета група -13
Четвърта група – 5
 
 
Кандидатства се на място в детската градина, с подадено от родител/ настойник заявление. Класирането се извършва по входящ номер.
 
Подаване на заявления: от 17.08.2020 г. до 20.08.2020 г. от 08:00 часа до 16:00 часа в деловодството на детската градина.
 
Класиране: 21.08.2020 г.
 
Записване на приетите деца: 21.08.2020 г. до 16:00 часа на място в детската градина
 

КЛАСИРАНЕ 14.08.2020 ГОДИНА

ЯСЛЕНА ГРУПА

 1. Вх.№ 2219/ 10.08.2020 г.
 2. Вх.№ 2220/ 10.08.2020 г.
 3. Вх.№ 2222/ 10.08.2020 г.
 4. Вх.№ 2223/ 10.08.2020 г.
 5. Вх.№ 2224/ 10.08.2020 г.
 6. Вх.№ 2231/ 10.08.2020 г.

ПЪРВА ГРУПА

 1. Вх.№ 2217/ 10.08.2020 г.
 2. Вх.№ 2225/ 10.08.2020 г.
 3. Вх.№ 2226/ 10.08.2020 г.
 4. Вх.№ 2227/ 10.08.2020 г.
 5. Вх.№ 2228/ 10.08.2020 г.
 6. Вх.№ 2230/ 10.08.2020 г.

ВТОРА ГРУПА

 1. Вх.№ 2233/ 10.08.2020 г.
 2. Вх.№ 2248/ 10.08.2020 г.
 3. Вх.№ 2255/ 10.08.2020 г.
 4. Вх.№ 2258/ 10.08.2020 г.
 5. Вх.№ 2269/ 10.08.2020 г.
 6. Вх.№ 2270/ 10.08.2020 г.
 7. Вх.№ 2305/ 13.08.2020 г.

 

ТРЕТА ГРУПА

 1. Вх.№ 2218/ 10.08.2020 г.
 2. Вх.№ 2221/ 10.08.2020 г.
 3. Вх.№ 2232/ 10.08.2020 г.
 4. Вх.№ 2299/ 13.08.2020 г.

ЧЕТВЪРТА ГРУПА

 1. Вх.№ 2229/ 10.08.2020 г.
 2. Вх.№ 2276/ 11.08.2020 г.

ДГ № 17 „Д-р Петър Берон“обявява свободни места за деца,както следва:

Яслена група  – 6

 

Първа група – 6
Втора група – 8
Трета група – 12
Четвърта група – 2
 
 
Кандидатства се на място в детската градина, с подадено от родител/ настойник заявление. Класирането се извършва по входящ номер.
 
Подаване на заявления: от 10.08.2020 г. до 13.08.2020 г. от 08:00 часа до 16:00 часа в деловодството на детската градина.
 
Класиране: 14.08.2020 г.
 
Записване на приетите деца: 14.08.2020 г. до 16:00 часа на място в детската градина
 

Прием в детските заведения 2020/ 2021 година

График на дейностите по класирания за прием в детски градини за учебната 2020/ 2021 година

Оторизирано лице за получаване на информация относно приема за учебната 2020/ 2021 година,  телефон за връзка: +359 897 588 081

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна

www.Varna.bg – Официален сайт на Община Варна