Драгомир Бакалов   – директор

Славяна Илиева  – заместник-директор по АСД

Петя Симеонова  – заместник-директор по учебната дейност

Женичка Илчева  – главен счетоводител

Мариана Митева  – психолог

Радка Михайлова  – завеждащ техническа служба

Виолета Молдованска  – завеждащ административна служба

Петя Вълчанова  – ЗАТС

Йорданка Янкова  – технически секретар

Петя Стаменова  – учител по музика

Основна сграда
                
Ясла

Теодора Динкова – медицинска сестра

Ганка Панайотова – медицинска сестра

Теодора Гинчева – помощник-възпитател

Кръстина Георгиева – помощник-възпитател

 

I А група

Емилия Кръстева – учител

Жани-Мария Борисова – учител

Милена Семержиева – помощник-възпитател

I Б група

Свилена Стоянова – учител

Росина Костова – учител

Елена Минчева – помощник-възпитател

II А група

Александра Атанасова – учител

Ивелина Иванова – учител

Паунка Тинакова – помощник-възпитател

 

II Б група

Веселина Янева – учител

Ася Шекерджиева – учител

Елена Станева – помощник-възпитател

III А група

Михаела Методиева – учител

Мария Нановска – учител

Марияна Димитрова – помощник-възпитател

III Б група

Росица Бабуркова – старши  учител

Румяна Колева – старши учител

Мария Карамфилова – помощник-възпитател

III В група

Нели Тодорова –  учител

Нина Добрева – учител

Дияна Димитрова – помощник-възпитател

IV Д група

Татяна Атанасова – старши учител

Айгюн Бейжет – учител

Геновева Иванова – помощник-възпитател

Медицински кабинет

Маргарита Николова – доктор

Мариана Тодорова – медицинска сестра

Петя Ставрева – медицинска сестра

Помощен персонал

Панайотка Николова – помощник-възпитател

Александър Янков – общ работник/ огняр

Васил Василев – общ работник

 

Филиал „Жирафче“
I В групa

Ванеса Йорданова – учител

Самуила Господинова – учител 

Мариетка Трайчева – помощник-възпитател

I Г група

Йорданка Петракиева – учител

Татяна Кръчмарова – учител

Павлина Тодорова – помощник-възпитател

III Г група

Искра Тодорова  – старши учител

Емилия Аврамова – учител

Марияна Петрова – помощник-възпитател

IV A група

Златина Янкова – учител

Юлиана Димова – учител

Радка Александрова – помощник-възпитател

IV Б група

Галина Керчева – старши учител

Женя Алексиева  – учител

Валентина Георгиева – помощник-възпитател

IV В група

Кина Панева – старши учител

Габриела Минчева – учител

Анелия Иванова – помощник-възпитател

IV Г група

Ваня Кайкова – учител

Севинч Фейзулова – учител

Венета Костова – помощник-възпитател

Помощен персонал 

Дора Шидерова – помощник-възпитател

Панайот Добрев – общ работник/ огняр

Медицински кабинет

Петранка Иванова – медицинска сестра

Филиал „Другарче“
I д групa

Силвия Иванова – учител

Силвия Петрова – учител 

Анна Димитрова – помощник-възпитател

I Е групa

Анелия Димитрова – учител

Яница Григорова – учител 

Луиза Колева – помощник-възпитател

II В групa

Маргарита  Йорданова – старши учител

Милена Неделчева – старши учител 

Атанаска Добрева – помощник-възпитател

Помощен персонал

Страшимира Соколова – перач/ гладач

Александър Янков – общ работник/ огняр