Драгомир Бакалов   – директор

Славяна Илиева  – заместник-директор по АСД

Петя Симеонова  – заместник-директор по учебната дейност

Валентина Стоянова – заместник-директор по учебната дейност

Женичка Илчева  – главен счетоводител

Милена Димова  – ЗАТС

Йорданка Янкова  – технически секретар

Петя Стаменова  – учител по музика

Основна сграда  
                
 
IА група

 

Татяна Атанасова – старши учител

Айгюн Бейжет – учител

Радостина Тодорова – помощник-възпитател

 
II А група

 

Жани-Мария Борисова – учител

Валентина Георгиева – учител

Милена Семержиева – помощник-възпитател

 
II Б група

 

Свилена Стоянова – старши учител

Росина Костова – учител

Елена Минчева – помощник-възпитател

 
III А група

 

Александра Атанасова – учител

Ивелина Иванова – учител

Паунка Тинакова – помощник-възпитател

 

 
III Б група

 

Веселина Янева – учител

Ася Шекерджиева – учител

Елена Станева – помощник-възпитател

 
IV А група

 

Михаела Методиева – учител

Мария Нановска – учител

Марияна Димитрова – помощник-възпитател

 
IV Б група

 

Росица Бабуркова – старши  учител

Румяна Колева – старши учител

Мария Карамфилова – помощник-възпитател

 
IVВ група

 

Мария Василева –  учител

Нина Добрева – учител

Дияна Димитрова – помощник-възпитател

 
   
Медицински кабинет

 

Маргарита Николова – доктор

Айше Али – медицинска сестра

Петя Ставрева – медицинска сестра

 
Помощен персонал

 

Панайотка Николова – помощник-възпитател

Димчо Манолов  – общ работник/ огняр

Васил Василев – общ работник

 

 
Филиал „Жирафче“
I Б група

 

Галина Керчева – старши учител

Женя Алексиева  – учител

Кристина Копакова – помощник-възпитател

I В група

 

Кина Панева – старши учител

Габриела Минчева – учител

Дора Шидерова – помощник-възпитател

I Г група

 

Ваня Кайкова – учител

Севинч Фейзулова – учител

Венета Костова – помощник-възпитател

I Д група

 

Златина Янкова – учител

Юлиана Димова – учител

Радка Александрова – помощник-възпитател

II В група

 

Ванеса Йорданова – учител

Самуила Господинова – учител

Анелия Иванова – помощник-възпитател

II Г група

 

Йорданка Петракиева – учител

Татяна Кръчмарова – учител

Анелия Иванова – помощник-възпитател

IV Г група

 

Искра Тодорова  – старши учител

Емилия Аврамова – учител

Марияна Петрова – помощник-възпитател

Помощен персонал 

 

Кръстина Георгиева – помощник-възпитател

 

Медицински кабинет

 

Петранка Иванова – медицинска сестра

Филиал „Другарче“

 

Ясла

 

Теодора Динкова – медицинска сестра

Ганка Панайотова – медицинска сестра

Теодора Гинчева – помощник-възпитател

Страшимира Соколова – помощник-възпитател

I д групa

 

Силвия Иванова – учител

Силвия Петрова – учител 

Анна Димитрова – помощник-възпитател

I Е групa

 

Анелия Димитрова – учител

Яница Григорова – учител 

Луиза Колева – помощник-възпитател

II В групa

 

Маргарита  Йорданова – старши учител

Милена Неделчева – старши учител 

Атанаска Добрева – помощник-възпитател

 
Помощен персонал

 

Александър Янков – общ работник/ огняр