Драгомир Бакалов   – директор

Венета Вълканова  – заместник-директор по учебната дейност

Женичка Илчева  – главен счетоводител

Анелия Марковска  – психолог

Радка Михайлова  – завеждащ техническа служба

Виолета Молдованска  – завеждащ административна служба

Йорданка Янкова  – технически секретар

Петя Стаменова  – учител по музика

Основна сграда Филиал „Жирафче“
                
Ясла

Теодора Динкова – медицинска сестра

Ганка Панайотова – медицинска сестра

Теодора Гинчева – помощник-възпитател

Станка Чернева – помощник-възпитател

II Г група

Силвия Иванова  – учител

Емилия Аврамова – учител

Марияна Христова – помощник-възпитател

I А група

Александра Атанасова – учител

Ивелина Иванова – учител

Галя Станева – помощник-възпитател

III A група

Снежанка Проданова – старши  учител

Юлиана Димова – учител

Радка Александрова – помощник-възпитател

I Б група

Йорданка Николова – учител

Симона Велкова – учител

Пламена Маврова – помощник-възпитател

III Б група

Галина Керчева – старши учител

Женя Алексиева  – учител

Валентина Георгиева – помощник-възпитател

II А група

Михаела Методиева – учител

Мария Нановска – учител

Мариaна Димитрова  – помощник-възпитател

III В група

Кина Панева – старши учител

Панайотка Николова – помощник-възпитател

II Б група

Росица Стоянова – старши учител

Румяна Колева – старши учител

Мария Карамфилова – помощник-възпитател

III Г група

Ваня Кайкова – учител

Севинч Фейзулова – учител

Венета Костова – помощник-възпитател

II В група

Нина Добрева – учител

Нели Костадинова – учител

Диана Куртева- помощник-възпитател

IV В група

Анелия Димитрова – учител

Яница Григорова – учител 

Луиза Колева – помощник-възпитател

III Д група                                                  

Татяна Атанасова – старши  учител

Айгюн Бейжет – учител

Геновева Иванова – помощник-възпитател

IV Г група

Росина Костова – учител

Татяна Кръчмарова – учител

Анелия Иванова – помощник-възпитател

IV група

Петя Симеонова – старши учител

Златина Янкова – учител

Анна Димитрова – помощник-възпитател

IV Б група

Свилена Стоянова – учител

Йорданка Петракиева – учител

Елена Минчева – помощник-възпитател

Медицински кабинет

Маргарита Николова – доктор

Мариана Тодорова – медицинска сестра

Петя Ставрева – медицинска сестра

Медицински кабинет

Петранка Иванова – медицинска сестра

Помощен персонал

Русан Стефанов – огняр

Елена Станева – помощник-възпитател

 

Помощен персонал

Стефан Стефанов – огняр

Кръстина Георгиева – перач-гладач