Състав:

  1.  Борислав Милачков – председател
  2.  Тинка Вълчева – представител на Община Варна
  3.  Кристина Крумова – член
  4.  Ирена Христова – член
  5.  Мартин Желев – член

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Отчет