29.06.2020 г. – 03.07.2020 г.

ЯСЛА
   понеделник    вторник      сряда      четвъртък       петък
ГРАДИНА
  понеделник     вторник       сряда    четвъртък    петък

*Ежедневното приготвяне и доставяне на храна в общинските детски градини към Община Варна се извършва от фирма „УСХ” ЕАД , на база примерно меню