22.02.2021 г. – 26.02.2021 г.

ЯСЛА
   понеделник    вторник      сряда      четвъртък       петък
ГРАДИНА
понеделник   вторник    сряда  четвъртък  петък

*Ежедневното приготвяне и доставяне на храна в общинските детски градини към Община Варна се извършва от фирма „УСХ” ЕАД , на база примерно меню